image description

Türk Afgan Dostluğu

Afganistan toprakları, özellikle 19. yüzyıldan beri emperyalist güçlerin egemenliği ile mücadelelere sahne olmuştur. 1839'da İngilizler Afganistan'ı işgal etmiştir. 19 Şubat 1919'da, yenilik yanlısı Amanullah Han'ın Afganistan'ın başına geçmesiyle birlikte ülkede önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. Bu süreçte Afganistan, 8 Ağustos 1919'da Ravalpindi anlaşmasıyla İngilizlere karşı bağımsızlığını kazanmış ve Özgür, bağımsız Afganistan'ın temelleri atılmıştır. Afganistan'ın bağımsızlığını kazandıktan hemen sonra, Türk hükümeti ve Afgan hükümeti arasında Türk-Afgan ilişkileri geliştirilmeye başlanmıştır. Bu gelişim milli Mücadele yıllarında ve 1 Mart tarihli “Türk-Afgan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması” nda da devam etmiştir. 1921, bu ilişkilerin temelini oluşturdu. Anadolu'da başlayan bağımsızlık mücadelesi Afganistan halkı tarafından desteklendi ve bu mücadele bütün doğu ülkelerine örnek oldu. Cumhuriyet'in ilanından sonra bu yakın ilişki devam etti. 20 Mayıs 1928'de Amanullah Han Türkiye'ye geldi ve Mustafa Kemal Atatürk ile bir araya geldi.

Günümüzde de Türk-Afgan ilişkileri devam etmektedir. İnşaat, sağlık, kültür, kalkınma, ticaret gibi bir çok önemli konuda Türkiye ve Afganistan arasında önemli paylaşımlar sözkonusdur.